مشتریانتان را به فروشنده تبدیل کنید!

اگر مشتریانتان اجناس یا خدمات شما را برای فروش مجدد به دیگران خریداری می کنند، درآمد شما به توانایی مشتریانتان در فروش این کالا و خدمات با سود مناسب و در پی آن خرید دوباره از شما بستگی خواهد داشت.

کلید به دست آوردن درآمد فوری از این روش آن است که شما به مشتریانتان کمک کنید تا فروش بیشتری به مشتریان خودشان داشته باشند، که ما آن را تبلیغات مشارکتی می نامیم و در آن شما مبلغ، موجودی ، اجناس تبلیغاتی و یا پاداشی در نظر می گیرید که به فروشندگان یا توزیع کنندگان شما کمک می کند تا به خریداران نهایی فروش بیشتری داشته باشند. اغلب چون راه اندازی این همکاری دوطرفه  کمی پیچیده می شود، شما می توانید یک نمونه ساده آن را که به راحتی اداره شود و هزینه چندانی نداشته باشد را اجرا کنید.

این کار را با نظرسنجی از فروشندگان و توزیع کنندگان خود، با این عنوان که می خواهید به آنها برای فروش بیشتر کمک کنید شروع کنید. آز آنها بپرسید برای فروش  محصولات و خدمات شما به چه نیاز دارند؟ آموزش؟ استندهای تبلیغاتی؟  انگیزه یا پاداشی خاص برای نیروی فروششان؟ آیا نیاز به بسته های کوچتر محصولات و یا مقادیر متفاوتی دارند؟ و یا شاید به خدماتی متفاوت تر از آنچه شما ارائه می دهید نیاز است. بهتر است تحقیقات را با کم کار ترین مشتریان  شروع کنید و سپس بر مبنای اطلاعات به دست آمده، به تقاضاهای آنان عمل کنید در صورتی که آنان نیز از شما خرید بیشتری کنند و یا در پیشنهاد فروشی ویژه به مشتریانشان ارائه دهند. این یک برنامه همکاری دوطرفه است بدین معنا که هر دو طرف- شما و فروشندگانتان- در آن تاثیر گذار هستید.

حتما این را در نظر بگیرید که برنامه های تبلیغات مشارکتی – و درخواستهای مشتریانتان -، معمولا با کاهش قیمت برای مشتری یا تولید کننده همراه خواهد بود که البته شما باید جلوی آن را بگیرید حتی اگر مجبور شوید نیازهای مشتریانتان را نادیده بگیرید و به دنبال راههای جایگزین دیگری برای فروش محصولات و خدمات خود شوید.

راه دیگر برای کمک به مشتریان برای فروش بیشتر این است که تمامی تبلیغات حقیقی خود را در اختیارشان قرار دهید.شما باید در مورد تبلیغات در محل انتخابی فروشنده، قبل از توزیع آن در شعبه های دیگر، با احتیاط عمل کنید ولی معمولا فروشندگان و توزیع کنندگان از این برنامه های آماده استقبال و استفاده می کنند حتی اگر تمایلی به استفاده از آن نداشته باشند.

 

منبع: آکادمی بال پرواز