چند ایده برای دارندگان فروشگاه

۱- تقویمی تولید کنید و بر روی آن نام و آدرس و تلغن فروشگاهتان را نوشته و آنرا به مشتریان هدیه دهید.

 

 

۲- در طرف دوم کارت ویزیت فروشگاه ، محصولاتی را که می فروشید نام ببرید.

۳- همیشه کارت ویزیت به همراه خود داشته باشید و آنرا به آسانی به دیگران بدهید.

۴- سعی کنید آدرسهای پستی خریداران را جمع آوری نمایید.

۵- بروشوری تهیه کرده و کلیه محصولات و خدمات فروشگاه را در آن توضیح دهید.

۶-برای فروشگاه یک وب سایت درست کنید و به مشتریان توضیه کنید ، برای آگاهی از محصولات جدید به سایت مراجعه کنند.

۷- توصیه های مشتریان را بر روی کاغذی نوشته و در داخل فروشگاه نصب نمایید.

۸-در مجلات ونشریات مقاله بنویسید ، اینکار اعتبار شما را بعنوان فروشنده حرفه ای ، چندین برابر خواهد ساخت.

۹- با نصب سیتم پاسخگوی خودکار تلفنی ، مشتریان بعد از ساعات کاری را از دست ندهید.

۱۰- مشخصات فروشگاه را در کتاب اول درج کنید.

۱۱- با آمارگیری منظم ، کم فروش ترین روز هفته را بیابید و در آن روز ، حراج یک روزه برگزار نمایید.

 

منبع: آکادمی بال پرواز