نظرات دانشجویان

در این بخش نظرات دانشجویان و استفاده کنندگان از دوره های آموزشی بال پرواز منتشر میشود.

 

نظر جناب مهندس وحدت ترابی مدیر و بنیان گذار شرکت معتبر آمازونیا درباره کتاب و دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی جناب مهندس ترابی نویسنده کتاب انگلیسی ۲۰ داستان برتر از مثنوی معنوی هستند که یکی از پرفروشترین کتاب‌های ادبی در سایت جهانی آمازون amazon به شمار می‌رود. لینک پروفایل اقای ترابی در سایت آمازون  amazon.com