درباره ما

در اقتصاد هر کشوری، چرخش مالی تاثیر مستقیمی بر روی سطح کیفیت زندگی مردم آن کشور دارد و کارآفرینان یکی از قدرتمندترین مهره های گردش این چرخه اقتصادی هستند. به زبان ساده در هر کشوری، با هر شرایطی به همت و بلند پروازی افراد جسور و کارآفرین میتوان یک اقتصاد ضعیف را تبدیل به یک اقتصاد ابرقدرت کرد. وظیفه و رسالت ما در آکادمی بال پرواز هدایت و راهنمایی جوانان کشور به سمت کارآفرینی و انگیزه دادن به آنها برای شناسایی استعدادها و پتانسیل های درونی آنها در جهت رشد و موفقیت و پیمودن مسیر خودشکوفایی ی انهاست تا از این طریق بتوانیم سهمی در موفقیت عظیمِ جوانان عزیز داشته باشیم و شما هم سهمی در موفقیت و سربلندی کشور عزیزمان داشته باشید.

خدمات ما:
۱. مطالب آموزشی صوتی و تصویری
۲. محصولات آموزشی به صورت صوت و فیلم و کتاب
۳. مشاوره تخصصی